Ngày 5/12/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố đã tham dự cuộc họp đầu tiên để lấy ý kiến đóng góp về các nội dung sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Sau hơn 6 năm triển khai thực thi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018), Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy các quy định về lĩnh vực thông tin điện tử trên mạng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; một số vấn đề mới phát sinh cần được điều chỉnh, bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phát triển. Được sự cho phép của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP thuộc lĩnh vực thông tin điện tử và một số lĩnh vực khác. Hội nghị tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh lần này là lần đầu tiên, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo tổng kết và lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các Nghị định nêu trên trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố đã tham dự cuộc họp và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp đối với hoạt động cung cấp nội dung của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội,  hoạt động trò chơi điện tử trên mạng, hoạt động cung cấp nội dung trên mạng viễn thông di động. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được tiếp thu, tổng hợp để đưa vào dự thảo Nghị định mới.

PV - Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu