Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Thông tin điện tử

Thứ sáu, 11/08/2023

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân cách thông báo thông tin các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội

Nhằm tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội, đồng thời hỗ trợ khuyến nghị ưu tiên quảng cáo trên các nội dung “đã được xác thực” trên mạng (gọi tắt là “White List”), ngày 27/7/2023, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có công văn gửi các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương (công văn số 1826/PTTH&TTĐT), các  Đài PTTH, các đơn vị hoạt động truyền hình (công văn số 1825/PTTH&TTĐT), các tổ chức, cá nhân hoạt động cung cấp, sáng tạo, khai thác nội dung số trên mạng (công văn số 1811/PTTH&TTĐT ), đề nghị thông báo thông tin các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội thuộc sở hữu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói trên.

Các tài khoản, kênh nội dung, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng trên mạng xã hội đã được thông báo và xác thực sẽ được đưa vào danh sách “White List”. “White List” sẽ được Cục khuyến nghị, cập nhật tới các nhãn hàng, thương hiệu, đại lý quảng cáo để lựa chọn quảng cáo.

Đây là một trong những giải pháp đã được đông đảo cộng đồng quảng cáo ủng hộ, đồng tình, nhằm hạn chế việc quảng cáo của các nhãn hàng, thương hiệu Việt Nam bị cài đặt vào các nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật trên mạng, cũng như để ghi nhận, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt động sáng tạo nội dung chân chính tại Việt Nam.

Hướng dẫn cách thông báo thông tin: 

Kê khai thông tin theo mẫu bằng văn bản gửi tới Cục PTTH&TTĐT (Tầng 9, số 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội); đồng thời kê khai trực tuyến. 

Kê khai thông tin theo mẫu bằng văn bản:

Cơ quan báo chí https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10mCY2mGxEwnZJlMryWzCyMW0Qjewj2iO
Đài PTTH, đơn vị hoạt động truyền hình https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aHPaksXy0yVgUwzWOu9JmVZsAZZZplel
Tổ chức, cá nhân khác https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Drktx0At4zND-7QyJlPkWlITT7scXFTa

 

Kê khai trực tuyến:

Cơ quan báo chí https://docs.google.com/forms/d/1AqEQemY3fgJo97jHm3p3WqcpL9q11JB4TWzf003M--o/edit 
Đài PTTH, đơn vị hoạt động truyền hình           https://docs.google.com/forms/d/1NOGustNhzzuMS5IpK8I2o1jQioL0MoCL-zgmotVKzeA/edit
Tổ chức, cá nhân khác https://docs.google.com/forms/d/16t3Jkz1mHEJ9aEgJXFQqliEggtbV63wv1w0qSuhN1jo/edit

 

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 956/BTTTT-PTTH&TTĐT gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam và các nhãn hàng, doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động quảng cáo nhằm công bố Danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (gọi tắt là “White List”). Truy cập “White List” đã được công bố tại: https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/danh-sach-noi-dung-%E2%80%9Cda-duoc-xac-thuc%E2%80%9D-tren-mang-white-list-su-dung-cho-hoat-dong-quang-cao/108016.

White List sẽ được Cục liên tục cập nhật.

 

BBT