Khi tổng hợp thông tin từ nguồn báo chí, cần lựa chọn nguồn tin chính xác

Tại buổi Giao ban Truyền thông xã hội tổ chức hôm 7/7 ở TP. HCM, Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đặc biệt cần chủ động cân đối tỉ lệ tin bài, bảo đảm những thông tin tích cực là chủ đạo, hạn chế thông tin tiêu cực, thông tin về mặt trái của xã hội.

Khi tổng hợp thông tin từ nguồn báo chí, cần lựa chọn nguồn tin chính xác, chất lượng, cần hạn chế, thận trọng khi dẫn lại nguồn tin từ các báo, tạp chí điện tử thường xuyên bị cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở, xử phạt.

Nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT về tổng hợp, dẫn nguồn và đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp. Hoạt động đúng quy định tại giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp, thông tin trên trang chủ không mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo chí điện tử.

Các trang tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tuân thủ quy định của pháp luật về bản quyền, không đưa hoặc để người sử dụng lợi dụng phát tán những nội dung vi phạm bản quyền lên hạ tầng của doanh nghiệp.

Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đổi mới về công nghệ, đầu tư xây dựng chiến lược rõ ràng, có mô hình kinh doanh hiệu quả để phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong tương lai, góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung số của Việt Nam có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, chung tay làm lành mạnh môi trường Internet, môi trường xã hội.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu