Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Thông tin điện tử

Thứ sáu, 01/09/2023

Lấy ý kiến doanh nghiệp xuyên biên giới về dự thảo Nghị định quản lý Internet

Từ ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, Bộ TT&TT sẽ tập hợp trình Chính phủ để tiến tới việc sớm ban hành Nghị định mới về quản lý Internet và thông tin trên mạng.

Sáng 31/8, Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định thay thế).

Hội thảo nhằm lấy ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của đại diện nhiều big tech công nghệ như Google, Meta, Amazon Web Services, TikTok ...  và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN. 

Tại hội thảo, đại diện Cục PTTH&TTĐT đã chia sẻ với các doanh nghiệp xuyên biên giới về các quan điểm quản lý của Bộ TT&TT khi biên soạn dự thảo Nghị định thay thế. 

Cục PTTH&TTĐT cũng nhắc lại một số điểm mới của Nghị định thay thế, trong đó bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện lưu trữ thông tin cá nhân người dùng tại Việt Nam, chỉ cho phép người dùng Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đăng ký tài khoản. 

Một trong những quy định mới được đề xuất là việc chỉ cho phép tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đăng tải lên kho ứng dụng các ứng dụng đã có giấy phép, giấy chứng nhận,...

Hội thảo góp ý cho dự thảo Nghị định mới về quản lý Internet. Ảnh: Trọng Đạt.

Nghị định thay thế cũng đưa ra yêu cầu về việc các doanh nghiệp cần mô tả quy trình, cách thức phân phối nội dung trên nền tảng của mình và công bố công khai trong thỏa thuận cung cấp dịch vụ hoặc trong mục tiêu chuẩn cộng đồng để người dùng biết và có thể đưa ra lựa chọn sử dụng. 

Trong dự thảo Nghị định thay thế, các mạng xã hội được yêu cầu cung cấp công cụ tìm kiếm, rà quét nội dung theo yêu của của Bộ TT&TT. Điều này nhằm giúp cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong việc rà quét nội dung vi phạm. 

Bên cạnh đó, theo quy định mới, các doanh nghiệp phải phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin, phổ biến quy định pháp luật có liên quan đến người dùng Việt Nam.

Nội dung đáng lưu ý trong dự thảo Nghị định thay thế còn có các quy định về việc xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại di động, quy định về quản lý livestream, các quy định nhằm bảo vệ người dùng mạng xã hội,...

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT. Ảnh: Trọng Đạt.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, do Nghị định 72/2013 và Nghị định 27/2018 ban hành đã lâu, không bao quát hết được những thay đổi của thực tiễn, Nghị định thay thế sẽ giúp cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Hội thảo diễn ra trong không khí trao đổi, thảo luận, trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hợp tác đôi bên cùng có lợi. Từ ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, Bộ TT&TT sẽ tập hợp trình Chính phủ để tiến tới việc sớm ban hành Nghị định thay thế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Nguồn https://vietnamnet.vn/lay-y-kien-doanh-nghiep-xuyen-bien-gioi-ve-du-thao-nghi-dinh-quan-ly-internet-2184125.html