Thứ hai, 25/10/2021 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 25/10/2021

Thứ ba, 07/07/2015

Quảng Ngãi: Tập huấn Nghị định 72/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ

Cũng tại hội nghị, các đai biểu được nghe triển khai Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Nghị định 159/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản, một số vấn đề về sử dụng thông tin của phóng viên và cơ quan báo chí.