Cũng tại hội nghị, các đai biểu được nghe triển khai Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Nghị định 159/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản, một số vấn đề về sử dụng thông tin của phóng viên và cơ quan báo chí.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu