Thứ sáu, 27/05/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 27/05/2022

Thứ bảy, 11/12/2021

Quy định về quản lý thẻ nạp tiền cho trò chơi điện tử trên mạng

 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sau 2 lần được đăng công khai để lấy ý kiến đang được Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện những bước cuối để trình Chính phủ. Sau hai lần tiếp thu, chỉnh sửa, dự thảo đã chi tiết hơn, cụ thể hơn và có nhiều điểm mới. Đặc biệt trong một số lĩnh vực như hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, mạng xã hội, cung cấp nội dung xuyên biên giới.

Ảnh: Trần Tuấn

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, cùng với việc  quy định phân loại độ tuổi người chơi trò chơi điện tử trên mạng theo lứa tuổi từ 18 +, 16 +, 12 +, dự thảo Nghị định cũng có quy định về phân loại trò chơi điện tử dành từ người chơi từ 16 tuổi trở lên, đây là lần đầu tiên phân loại độ tuổi này được đưa vào quy định của pháp luật, để phù hợp phân loại độ tuổi của các kho lưu trữ quốc tế như App Store, Google Play… 

Một số quy định cũng lần đầu tiên được đưa vào Nghị định như yêu cầu về thành phần hồ sơ cấp Giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng phải có “Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và có hợp pháp hóa lãnh sự tại nước sở tại văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam”. Đây là quy định để đảm bảo game được cấp phép có bản quyền hợp phát tại Việt Nam. 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy phép phát hành game G1, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi G2, G3, G4 trên mạng trong trường hợp 12 tháng sau khi được cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, doanh nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ.

Bổ sung quy định về quản lý thẻ nạp tiền cho trò chơi điện tử trên mạng (thẻ game): Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng chỉ sử dụng thẻ game để nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng hợp pháp của chính doanh nghiệp đó hoặc của các doanh nghiệp khác trong Nhóm công ty của doanh nghiệp đó; không sử dụng thẻ game để nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng không phép hoặc vào mục đích khác.

Nguồn: https://laodong.vn/cong-nghe/quy-dinh-ve-quan-ly-the-nap-tien-cho-tro-choi-dien-tu-tren-mang-983085.ldo

BBT