Qua đó, giúp phóng viên báo chí hiểu và nắm sâu hơn trong công tác tuyên truyền và đưa tin kịp thời, đồng thời, nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập - học tập suốt đời cho các phóng viên báo, đài khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị

Tham dự tập huấn, các phóng viên, biên tập viên sẽ được nghe phổ biến các nội dung gồm: một số vấn đề chung về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; xây dựng xã hội học tập; kinh nghiệm một số nước trong khu vực và mô hình mong muốn của Việt Nam và xây dựng xã hội học tập Việt Nam giai đoạn 2013-2020.

Hội nghị tập huấn đã thu hút đông đảo phóng viên, biên tập viên các báo đài khu vực phía Nam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu