Thứ hai, 26/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 26/02/2024 Thông tin điện tử

Thứ ba, 26/12/2023

Thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Kinh tế Tập đoàn

Ngày 23/10/2023, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ra Quyết định số 191/QĐ-PTTH&TTĐT thu hồi Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Tạp chí Kinh tế tập đoàn tại địa chỉ tên miền www.kinhtetapdoan.vn.

Lý do thu hồi Giấy phép: Tạp chí Kinh tế tập đoàn không đáp ứng các điều kiện hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP./.

BBT