Diễn ra ngày 10/6/2020 tại Hà Nội, Đại hội Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là hoạt động tổng kết công tác 5 năm qua, đồng thời thông qua phương, hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo nhiệm kỳ 2015-2020 được trình bày tại Đại hội ghi nhận vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ Đảng trong lãnh đạo thực hiện các hoạt động công tác chính trị và công tác chuyên môn, gắn với một nhiệm kỳ có những biến động lớn của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Về công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có 5 Đảng viên mới được vinh dự đứng trong đội ngũ của Đảng, đưa Chi bộ Cục từ 12 Đảng viên ban đầu nay đã phát triển thành 32 Đảng viên trong đó có 14 Đảng viên nữ.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TT&TT; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung nâng cao chất lượng Chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Chi bộ; từng bước đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của Chi bộ và mỗi đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quyết định của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, kiểm soát của đơn vị; kịp thời biểu dương những đảng viên tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ luôn đảm bảo lãnh đạo thường xuyên trực tiếp đối với hoạt động của đơn vị trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được tăng cường và chặt chẽ hơn. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục đã phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí tham mưu để Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ ban hành Luật Báo chí năm 2016; một số Nghị định, Quyết định, Thông tư nhằm từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình, làm lành mạnh thị trường truyền hình trả tiền và nhằm quản lý tốt hơn nội dung thông tin, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý lĩnh vực phát thanh truyền hình và là căn cứ để xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật quản lý dịch vụ phát thanh truyền hình.

Về lĩnh vực thông tin điện tử, Chi ủy Chi bộ đã định hướng, chỉ đạo triển khai các giải pháp xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thông tin trên internet. Quy định rõ hơn trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trong việc hạn chế tiếp cận nội dung thông tin sai phạm; Tạo môi trường pháp lý công bằng hơn giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ở trong và ngoài nước; tăng cường các biện pháp quản lý website cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam;

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết từ cấp ủy, lãnh đạo đến các đảng viên và cán bộ công chức; tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, vận dụng vào điều kiện công tác của Cục. Trong nhiệm kỳ vừa qua Cục cũng đã có những biến động về nhân sự, tổ chức, tuy nhiên công tác phát triển đảng luôn được quan tâm”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị: “Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đặt trọng tâm là công tác quản lý nhà nước, vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của Cục trong thời gian tới là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chính sách. Đối với lĩnh vực thông tin điện tử là lĩnh vực phát triển rất nhanh và đôi khi văn bản quy phạm pháp luật còn chạy theo sự phát triển, cần lưu ý giữ vững nguyên tắc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt trong đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, khéo léo linh hoạt trong thực thi pháp luật trong lĩnh vực quản lý”.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Nghiên cứu đề xuất chính sách để phát triển lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử để Việt Nam không chậm hơn so với thế giới, đề xuất chính sách quản lý hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình, hoạt động trò chơi điện tử trên mạng để thúc đẩy cạnh tranh và phát triển. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; Hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nội dung số, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Việt Nam để phát triển mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên mạng phục vụ phát triển kinh tế trong nước và quá trình hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam với thế giới, đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để tham gia góp phần bảo vệ chủ quyển lãnh thổ và biển đảo…

Phát biểu kết thúc Đại hội, đồng chí Lưu Đình Phúc, Bí thư Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thay mặt toàn thể Đảng viên, công chức viên chức của Cục khẳng định quyết tâm “hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao” trong nhiệm kỳ tới; nhấn mạnh trọng trách của chi ủy trong thời gian tới: “Tình hình quốc tế sẽ có những diễn biến phức tạp, tác động tới trong nước; xu hướng dân chủ hóa gây áp lực trong quản lý truyền thông; công nghệ thay đổi nhanh; các nền tảng xuyên biên giới chiếm thị phần làm giảm nguồn thu và sự ảnh hưởng của báo chí, truyền thông trong nước. Trước tình hình đó, chúng ta luôn phải xác định: giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; Chi ủy là hạt nhân lãnh đạo đơn vị, luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương. Chi ủy sẽ chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, phát triển đảng; chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, phát huy dân chủ và nêu gương lãnh đạo; đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện thành công Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội”. 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã nhất trí bầu chọn Chi ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Lưu Đình Phúc Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được bầu là Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng là Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.      

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu