Chiều ngày 10/6, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng 32 đảng viên trong Chi bộ.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có 32 đảng viên (01 dự bị), trong đó có 14 đảng viên nữ, 100% các đảng viên có trình độ đại học trở lên. Hiện nay, Chi bộ có 03 Tổ đảng trực thuộc.
 
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Chi bộ Cục PTTH&TTĐT nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ TT&TT, sự phối hợp của các đơn vị, Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TT&TT; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung nâng cao chất lượng Chi bộ; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Chi bộ; từng bước đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của Chi bộ và mỗi đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo quyết định của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác kiểm tra, kiểm soát của đơn vị; kịp thời biểu dương những đảng viên tiêu biểu.
 
Là cơ quan quản lý báo chí vì vậy việc nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị là yêu cầu cấp thiết, là công việc thường xuyên, hàng ngày. Trên cơ sở tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, vận dụng vào điều kiện công tác của Cục, trong nhiệm kỳ vừa qua Cục cũng đã có những biến động về nhân sự, tổ chức, tuy nhiên công tác phát triển đảng luôn được quan tâm. Hầu hết các Đảng viên của Chi bộ đều đã sinh hoạt tại các cơ quan báo chí tuyên truyền, cơ quan làm công tác tư tưởng, vì vậy, đều có lập trường tư tưởng vững vàng không có biểu hiện nói và làm trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng đều nêu cao vai trò tích cực, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, nhiệm kỳ  2020-2025
 
Bên cạnh đó, Chi bộ luôn đảm bảo lãnh đạo thường xuyên trực tiếp đối với hoạt động của đơn vị trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được tăng cường và chặt chẽ hơn, Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo đúng quy định, các buổi sinh hoạt đều được chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian và thông báo trước cho đảng viên trong chi bộ, nội dung sinh hoạt phong phú, thảo luận nhiều nội dung.
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, để từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục đã phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí tham mưu để Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ ban hành Luật Báo chí năm 2016; một số Nghị định, Quyết định, Thông tư nhằm từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình, làm lành mạnh thị trường truyền hình trả tiền và nhằm quản lý tốt hơn nội dung thông tin, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý lĩnh vực phát thanh truyền hình và là căn cứ để xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật quản lý dịch vụ phát thanh truyền hình.
 
Về lĩnh vực thông tin điện tử, Chi ủy Chi bộ đã định hướng, chỉ đạo triển khai các giải pháp xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thông tin trên internet. Quy định rõ hơn trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trong việc hạn chế tiếp cận nội dung thông tin sai phạm; Tạo môi trường pháp lý công bằng hơn giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ở trong và ngoài nước; tăng cường các biện pháp quản lý website cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam;
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy Chi bộ Cục PTTH&TTĐT đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương; của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ TT&TT; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, về xây dựng Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, Chính phủ và của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo, Đảng ủy Bộ TT&TT. Chi bộ đã chú trọng duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện đầy đủ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ và của cấp ủy trong nhiệm kỳ; đồng thời phân công, tổ chức lực lượng thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị...
 
Về phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Cục PTTH&TTĐT xác định mục tiêu và phương hướng công tác Đảng là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng đơn vị vững mạnh, tiếp tục đưa công tác quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử có bước tiến mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành Thông tin và Truyền thông.
 
Chi ủy Chi bộ Cục PTTH&TTĐT ra mắt Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Cục PTTH&TTĐT đã duy trì, phát huy truyền thống đoàn kết từ cấp ủy, lãnh đạo đến các đảng viên và CBCC; Tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, vận dụng vào điều kiện công tác của Cục, trong nhiệm kỳ vừa qua Cục cũng đã có những biến động về nhân sự, tổ chức, tuy nhiên công tác phát triển đảng luôn được quan tâm; Giữ vững nguyên tắc trong xây dựng văn bản pháp luật, khéo léo linh hoạt trong thực thi pháp luật trong lĩnh vực mình quản lý. Trong thời gian tới, với xu thế chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, cấp Ủy, lãnh đạo Cục cần phải có những điều chỉnh theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả và theo đúng nguyên tắc.
 
Thứ trưởng cũng lưu ý lĩnh vực PTTH&TTĐT liên quan đến tư tưởng, văn hóa cho nên không thể áp dụng một cách máy móc cách làm của nước ngoài; Nên tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách; Quản lý lĩnh vực của mình bằng kỹ thuật, công nghệ nhưng vận dụng cho phù hợp với tư tưởng, văn hóa của Việt Nam.
 
Cuối cùng, Thứ trưởng yêu cầu Cục thực hiện đánh giá công tác phân cấp, phân quyền quản lý cho địa phương. "Lâu nay chúng ta vẫn cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm nên để cho địa phương quản lý là rất khó. Tuy nhiên, cần tổng kết lại những vấn đề đã phân cấp, cái gì làm tốt thì mạnh dạn triển khai tiếp, cái gì chưa được cần khắc phục, đánh giá lại", Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh./.

mic.gov.vn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu