Thứ tư, 05/10/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 05/10/2022

Thứ năm, 31/12/2020

Trao tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí và trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020

Ngày 31/12/2020, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí và trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các cơ quan chủ quản; cơ quan tham mưu chỉ đạo, định hướng báo chí; cơ quan phối hợp, quản lý báo chí; cơ quan đào tạo, giáo dục về báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020, gồm có:

          1. Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao;

          2. Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương;

          3. Văn phòng Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại;

          4.  Phòng Thông tin điện tử, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông;

          5. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế;

          6. Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội;

          7.  Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;

          8. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh;

          9. Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ;

          10. Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Phòng Thông tin điện tử, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận bằng khen tại hội nghị 

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, bao gồm:

          1. Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam;

          2. Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa, Thông tấn xã Việt Nam;

          3. Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam;

          4. Ban Tuyên truyền Lý luận, Báo Nhân dân;

          5.Tạp chí Cộng sản;

          6. Báo Quân đội nhân dân;

          7. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam;

          8. Báo Đầu tư;

          9. Báo Thế giới và Việt Nam;

          10. Báo Nông nghiệp Việt Nam;

          11. Báo Dân tộc và Phát triển;

          12. Thời báo Ngân hàng;

          13. Tạp chí Quốc phòng toàn dân;

          14. Báo Kinh tế và Đô thị;

          15. Báo Người lao động;

          16. Báo Ấp Bắc;

          17. Báo Phú Thọ;

          18. Báo Quảng Bình;

          19. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk;

          20. Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

BBT