Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
187/2007/NÐ-CP Chính phủ Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 18/12/2020
26/02/2021
Số hiệu 187/2007/NÐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức
Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 18/12/2020
Số hiệu 187/2007/NÐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Hình thức văn bản Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức
Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 18/12/2020

Lên đầu