Thứ hai, 26/02/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ hai, 26/02/2024 Văn bản QPPL

Thứ bảy, 17/07/2021

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 4: Thay đổi phương thức cấp phép MXH trong nước

Những quy định mới

Ngày 5/7/2021, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2). Sau thời gian tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP có  nhiều điểm mới và so với dự thảo lần 1, dự thảo lần 2 đã chi tiết hơn, cụ thể hơn ....

Ban biên tập sẽ lần lượt giới thiệu những điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi lần này đến bạn đọc. 

Bài 4: 

Thay đổi phương thức cấp phép đối với mạng xã hội trong nước

Thay vì chỉ có một loại giấy phép thiết lập mạng xã hội như quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP,  theo dự thảo Nghị định sửa đổi, các mạng xã hội trong nước có 2 hình thức hoạt động khi cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 

Mạng xã hội có lượng người truy cập thường xuyên từ 10.000 người trở lên mới cần giấy phép

Đối với các mạng xã hội trong nước mới thành lập, có số lượng người truy cập thường xuyên thấp, chưa đạt mức phải cấp phép thì chỉ cần thông báo theo mẫu (không phải cấp phép), khi được cơ quan quản lý xác nhận đã thông báo thì bắt đầu được hoạt động theo quy định. 

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội chỉ quy định đối với mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên lớn hoặc các mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp nhưng có nhu cầu cung cấp dịch vụ phát video trực truyến (livestream) hoặc các dịch vụ có phát sinh doanh thu. 

Dự thảo Nghị định mới cũng xác định: “Mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên lớn là mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên (UV- Unique Visitor) trong 01 (một) tháng từ 10.000 người trở lên”. 

Còn “Mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên thấp là các mạng xã hội có số lượng người truy cập thường xuyên trong 01 (một) tháng dưới 10.000 người”. 

Để xác định những con số nói trên, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gắn công cụ đo để theo dõi lượng người truy cập (UV-Unique visitor) thường xuyên của trang.

Bổ sung thêm trách nhiệm của mạng xã hội trong nước

 Nới lỏng quy định về cấp phép, tuy nhiên các mạng xã hội trong nước có thêm trách nhiệm. Cụ thể các chủ mạng xã hội trong nước được yêu cầu:

- Tạm khóa/xóa các nội dung (trong vòng 24h) bị khiếu nại chính đáng từ cá nhân/tổ chức bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp khi nhận được yêu cầu; 

- Phải có bộ lọc để chặn lọc sơ bộ trước những nội dung, hình ảnh vi phạm pháp luật do người dùng đăng tải trên mạng xã hội;

- Không cho phép thành viên lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hoạt động báo chí (theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Báo chí). 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định quản lý đối với các chủ kênh, chủ tài khoản trên các mạng xã hội:

- Các kênh/tài khoản tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi/đăng ký từ 10.000 người trở lên phải thực hiện thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các chủ kênh/ tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên kênh, tài khoản của mình (bao gồm cả nội dung bình luận của người sử dụng). Có trách nhiệm tạm khóa, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên kênh, tài khoản mạng xã hội của mình ngay khi có yêu cầu từ người sử dụng mạng xã hội hoặc cơ quan quản lý; 

Đối với các mạng xã hội đa dịch vụ, chủ mạng xã hội sẽ phải gỡ bỏ các dịch vụ, nội dung chuyên ngành vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trường hợp không tuân thủ, cơ quan quản lý có quyền yêu cầu dừng hoạt động/tạm đình chỉ tên miền của toàn bộ nền tảng mạng xã hội đa dịch vụ cho đến khi mạng xã hội thực hiện các yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

 

BBT