Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Văn bản QPPL

Thứ bảy, 17/07/2021

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 7: Bãi bỏ nhiều loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đối với dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2):

Ngày 5/7/2021, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2). Sau thời gian tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP có  nhiều điểm mới và so với dự thảo lần 1, dự thảo lần 2 đã chi tiết hơn, cụ thể hơn ....

Ban biên tập sẽ lần lượt giới thiệu những điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi lần này đến bạn đọc. 

Bài 7: 

Bãi bỏ nhiều loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đối với dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Chỉ có 23% doanh nghiệp được cấp Giấy phép G1 có cung cấp dịch vụ. Số doanh nghiệp còn lại có giấy phép nhưng không triển khai cung cấp dịch vụ hoặc có một số doanh nghiệp chỉ lợi dụng có Giấy phép G1 để xuất trình cho doanh nghiệp viễn thông và đơn vị thanh toán để phát hành game không phép”, thực tế này khiến cơ quan quản lý quyết định bãi bỏ một số loại giấy phép không cần thiết.  

Trước đây, doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ và phát hành trò chơi điện tử (game) G1 trên mạng cần 2 loại giấy tờ: Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng và Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi G1. Tương tự đối với việc cung cấp dịch vụ và phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng cũng cần 2 loại Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận. 

Nay theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng bị bãi bỏ. 

Thay vào đó, Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi G1 hiện nay sẽ được đổi tên thành Giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng; Giấy xác nhận thông báo cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng hiện nay được đổi tên thành Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng, doanh nghiệp chỉ cần một loại giấy phép hoặc giấy chứng nhận nói trên để cung cấp dịch vụ và phát hành trò chơi điện tử G1 hoặc G2, G3, G4 trên mạng. 

Dự thảo Nghị định cũng quy định phân loại độ tuổi người chơi trò chơi điện tử trên mạng theo lứa tuổi từ 18 +, 16 +, 12 +. Đặc biệt việc phân loại trò chơi điện tử dành từ người chơi từ 16 tuổi trở lên, lần đầu tiên được đưa vào Nghị định, là để phù hợp phân loại độ tuổi của các kho lưu trữ quốc tế như App Store, Google Play… 

Một số quy định cũng lần đầu tiên được đưa vào Nghị định như yêu cầu về thành phần hồ sơ cấp Giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1 trên mạng phải có “Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và có hợp pháp hóa lãnh sự tại nước sở tại văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử trên mạng tại Việt Nam”. Đây là quy định để đảm bảo game được cấp phép có bản quyền hợp phát tại Việt Nam. 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy phép phát hành game G1, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi G2, G3, G4 trên mạng trong trường hợp 12 tháng sau khi được cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, doanh nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ.

 

BBT