Thứ sáu, 02/12/2022 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ sáu, 02/12/2022

Thứ ba, 13/07/2021

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 1: Nhiều khái niệm, định nghĩa lần đầu tiên được luật hóa

Những quy định mới

Ngày 5/7/2021, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2). Sau thời gian tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP có nhiều điểm mới và so với dự thảo lần 1, những quy định mới trong dự thảo lần này đã chi tiết hơn, cụ thể hơn, nhiều khái niệm, định nghĩa mới cũng được đưa vào.

Ban biên tập sẽ lần lượt giới thiệu những điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi lần này đến bạn đọc.

Bài 1:

Nhiều khái niệm, định nghĩa lần đầu tiên được luật hóa

Tại dự thảo Nghị định lần này, nhiều khái niệm, định nghĩa lần đầu tiên được đưa ra tại một văn bản quy phạm pháp luật.

Ví dụ một cụm từ lâu nay được nhắc rất nhiều nhưng lần đầu tiên được định nghĩa chính thức bằng một văn bản quy phạm pháp luật: Tin giả. “Tin giả” theo định nghĩa tại dự thảo Nghị định này là: “Những thông tin phản ánh sai lệch một phần hoặc toàn bộ so với sự thật, do một chủ thể cố ý tạo ra nhằm phục vụ mục đích, ý đồ riêng”.

Chiếm khá nhiều trong các định nghĩa, khái niệm mới là các nội dung liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội:

“Video phát trực tuyến (livestream) là tính năng cho phép tài khoản mạng xã hội truyền tải trực tuyến video trong thời gian thực”.

“Trang cộng đồng (fanpage) là trang thông tin điện tử thuộc mạng xã hội được tài khoản mạng xã hội tạo ra để chia sẻ thông tin, kết nối cộng đồng người sử dụng mạng xã hội đó”.

“Kênh nội dung (channel) là trang thông tin điện tử thuộc một mạng xã hội được tài khoản mạng xã hội tạo ra để chia sẻ nội dung và kết nối các tài khoản mạng xã hội bình luận, trao đổi nội dung thông tin”.

Định nghĩa về “Mạng xã hội đa dịch vụ”: “Mạng xã hội đa dịch vụ là mạng xã hội tích hợp các dịch vụ chuyên ngành khác để sử dụng chung dữ liệu thành viên mạng xã hội nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên mạng xã hội”.

Ngoài ra các định nghĩa về “kho ứng dụng”, “tài khoản mạng xã hội”, “dịch vụ điện toán đám mây”,  “kinh doanh lại dịch vụ trung tâm dữ liệu”, “thương nhân kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu”…, cũng lần đầu tiên được “luật” hóa. 

Các nội dung liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng được làm rõ:

Hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng là hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử kết nối mạng để thực hiện hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em.

Thông tin gây hại cho trẻ em trên môi trường mạng là thông tin tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em được lưu hành trên mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử kết nối mạng.

Ngoài ra, các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hầu như xuyên suốt tất cả các loại hình thông tin tại dự thảo Nghị định.   

(Còn tiếp)

BBT