Thứ bảy, 02/12/2023 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ bảy, 02/12/2023 Văn bản QPPL

Thứ ba, 13/07/2021

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 3: Hoạt động liên kết

Những quy định mới

Ngày 5/7/2021, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2). Sau thời gian tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP có nhiều điểm mới và so với dự thảo lần 1, những quy định mới trong dự thảo lần này đã chi tiết hơn, cụ thể hơn, nhiều khái niệm, định nghĩa mới cũng được đưa vào.

Ban biên tập sẽ lần lượt giới thiệu những điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi lần này đến bạn đọc.

Bài 3:

Hoạt động liên kết

So với dự thảo lần 1, quy định về hoạt động liên kết báo chí đối với trang thông tin điện tử tổng hợp có sự “thông thoáng” hơn.    

Về lĩnh vực liên kết, dự thảo Nghị định vẫn chỉ cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được phép liên kết với cơ quan báo chí để sản xuất nội dung về các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội theo quy định tại Điều 37 Luật Báo chí trên cơ sở có văn bản thỏa thuận hợp tác sản xuất về nội dung.

Tuy nhiên, không còn các quy định về tên miền được đánh giá là khó thực hiện đối với doanh nghiệp như: “Các trang tin liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ quan báo chí điện tử phải sử dụng tên miền thứ cấp của tên miền báo điện tử”, quy định về quản lý: “Cơ quan báo chí là đơn vị thực hiện thủ tục xin cấp phép trang tin liên kết, và phải chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên trang tin liên kết của đơn vị mình” cũng được điều chỉnh.

Theo đó, đối với trang thông tin điện tử tổng hợp có liên kết với cơ quan báo chí để sản xuất nội dung thì cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài trong phạm vi liên kết và điều đó được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận hợp tác sản xuất về nội dung giữa hai bên.

Ngoài ra, văn bản thỏa thuận hợp tác giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và cơ quan báo chí cũng cần nêu rõ cơ chế hợp tác, sản xuất, biên tập, kiểm duyệt tin bài, đăng phát trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

BBT