Ngày 13/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã kỹ ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz.

Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT quy định về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz số mặt đất tại từng khu vực áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

Thông tin kênh tần số mặt đất băng tần 470-694 được quy hoạch cụ thể như sau:

Theo đó, đối với các kênh từ 21-32 trong phạm vi quy hoạch cho toàn quốc, các đơn vị truyền dẫn phát sóng (TDPS) toàn quốc không sử dụng quá 04 kênh tần số, trừ trường hợp quy định tại khoản e, mục 2, Điều 3 của Thông tư.

Đối với các kênh trong phạm vi quy hoạch truyền hình số mặt đất cho từng khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, các đơn vị TDPS tương ứng tại các từng khu vực sẽ được xem xét cấp phép, trừ trường hợp quy định tại khoản e, mục 2, Điều 3 của Thông tư.

Khoản e, mục 2, Điều 3 quy định kênh tần số được quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản này còn có thể được xem xét để đơn vị TDPS toàn quốc, đơn vị TDPS khu vực sử dụng nhằm giải quyết một trong những trường hợp sau đây: can nhiều có hại xuyên biên giới; thực hiện kết quả phối hợp tần số biên giới; phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Ngoài ra, Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT còn quy định hướng dẫn về việc gia hạn giấy phép đối với các đối tượng đã được cấp trong băng tần 606-694 MHZ trước thời điểm Thông tư có hiệu lực, quy định thời hạn của giấy phép để sử dụng cùng kênh tần số với giấy phép đã được cấp trong đoạn băng tần 606-694 MHz, khuyến khích phát sóng truyền hình số mặt đất đơn tần tại các khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phối hợp giữa các đơn vị TDPS đảm bảo tránh gây nhiễu có hại...

Các nội dung quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT có tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động TDPS truyền hình số mặt đất cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, các doanh nghiệp, đơn vị TDPS cần nắm bắt và có kế hoạch trung hạn, dài hạn phù hợp để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Toàn văn bản có thể xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1GIkSKCAFxBcogFP93mljXvy9-kltsxMZ/view?usp=sharing

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu