Thứ tư, 19/06/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ tư, 19/06/2024 Văn bản QPPL

Thứ năm, 31/12/2020

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Số hiệu 15/2020/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông
Ngày ban hành 03/02/2020
Ngày có hiệu lực 03/02/2020
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Viễn thông
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng
Văn bản liên quan  
Download

https://static.luatvietnam.vn/tai-file-nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1/uploaded/VIETLAWFILE/2020/2/15_2020_ND-CP_040220101342.pdf.aspx

Chi tiết văn bản