Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Văn bản QPPL

Thứ tư, 30/12/2020

Thông tư 18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

Số hiệu 18/2016/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương
Ngày ban hành 28/06/2016
Ngày có hiệu lực 12/08/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú Thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BTTTT ngày 06/07/2012 của Bộ TT&TT ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực

Thông tin, tuyên truyền

Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trương Minh Tuấn
Văn bản liên quan 09/2012/TT-BTTTT
Download

TT18.signed.pdf

Chi tiết văn bản