Dự thảo chiến lược lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025

Dự thảo chiến lược lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025

16/08/2021

Dự thảo chiến lược lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021-2025

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 9: Phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 9: Phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý

17/07/2021

Một số điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 8: Dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động: Gộp quy trình đăng ký về một đầu mối

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 8: Dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động: Gộp quy trình đăng ký về một đầu mối

17/07/2021

Một số điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 7: Bãi bỏ nhiều loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đối với dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 7: Bãi bỏ nhiều loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đối với dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

17/07/2021

Một số điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 6: Cụ thể hóa trách nhiệm xử lý vi phạm về nội dung trên các dịch vụ xuyên biên giới

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 6: Cụ thể hóa trách nhiệm xử lý vi phạm về nội dung trên các dịch vụ xuyên biên giới

17/07/2021

Một số điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 5: Bổ sung nhiều quy định về livestream, dịch vụ phát sinh doanh thu

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 5: Bổ sung nhiều quy định về livestream, dịch vụ phát sinh doanh thu

17/07/2021

Một số điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2).

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 4: Thay đổi phương thức cấp phép MXH trong nước

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (lần 2) - Bài 4: Thay đổi phương thức cấp phép MXH trong nước

17/07/2021

Một số điểm mới của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 3:  Hoạt động liên kết

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 3: Hoạt động liên kết

13/07/2021

Một số điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2).

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 2: Các quy định nhằm hạn chế tình trạng “báo hóa” trang TTĐT, MXH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 2: Các quy định nhằm hạn chế tình trạng “báo hóa” trang TTĐT, MXH

13/07/2021

Một số điểm mới của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 1: Nhiều khái niệm, định nghĩa lần đầu tiên được luật hóa

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP (lần 2) - Bài 1: Nhiều khái niệm, định nghĩa lần đầu tiên được luật hóa

13/07/2021

Một số điểm mới tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến (lần 2).

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

05/07/2021

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

22/04/2021

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định này gồm 5 chương, 74 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021

Kinh nghiệm của Ấn Độ trong hoạt động quản lý các nội dung trên các nền tảng OTT

Kinh nghiệm của Ấn Độ trong hoạt động quản lý các nội dung trên các nền tảng OTT

20/04/2021

Bộ Luật Công nghệ thông tin mới được ban hành năm 2021 quy định chi tiết, hướng dẫn việc quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông số và nền tảng OTT, trao quyền lực cho Chính phủ can thiệp, rà soát, xử lý các nội dung trên mạng OTT

Kinh nghiệm quản lý nội dung truyền hình xuyên biên giới của Indonesia

Kinh nghiệm quản lý nội dung truyền hình xuyên biên giới của Indonesia

22/03/2021

Cơ quan quản lý nhà nước của Indonesia khởi động một chiến dịch ngăn chặn các nội dung phản cảm trên các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới như Netflix và các dịch vụ khác...

Kinh nghiệm quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trên mạng Internet của Ấn Độ

Kinh nghiệm quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trên mạng Internet của Ấn Độ

21/03/2021

Các nền tảng dịch vụ truyền hình trên mạng Internet (dịch vụ truyền hình OTT) xuyên biên giới như Netflix, Disney, Hotstar và Amazon Prime sẽ phải tuân thủ cơ chế phân loại nội dung theo độ tuổi, đây là một trong các quy định bắt buộc của Bộ quy tắc về đạo đức áp dụng đối với các hoạt động sản xuất, cung cấp nội dung trên mạng Internet cho người dân Ấn Độ

Nghị định 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

03/03/2021

Nghị định 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

03/03/2021

Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

03/03/2021

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

03/03/2021

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

31/12/2020

Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Lên đầu