Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

22/04/2021

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định này gồm 5 chương, 74 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2021

Kinh nghiệm của Ấn Độ trong hoạt động quản lý các nội dung trên các nền tảng OTT

Kinh nghiệm của Ấn Độ trong hoạt động quản lý các nội dung trên các nền tảng OTT

20/04/2021

Bộ Luật Công nghệ thông tin mới được ban hành năm 2021 quy định chi tiết, hướng dẫn việc quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông số và nền tảng OTT, trao quyền lực cho Chính phủ can thiệp, rà soát, xử lý các nội dung trên mạng OTT

Kinh nghiệm quản lý nội dung truyền hình xuyên biên giới của Indonesia

Kinh nghiệm quản lý nội dung truyền hình xuyên biên giới của Indonesia

22/03/2021

Cơ quan quản lý nhà nước của Indonesia khởi động một chiến dịch ngăn chặn các nội dung phản cảm trên các dịch vụ truyền hình xuyên biên giới như Netflix và các dịch vụ khác...

Kinh nghiệm quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trên mạng Internet của Ấn Độ

Kinh nghiệm quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trên mạng Internet của Ấn Độ

21/03/2021

Các nền tảng dịch vụ truyền hình trên mạng Internet (dịch vụ truyền hình OTT) xuyên biên giới như Netflix, Disney, Hotstar và Amazon Prime sẽ phải tuân thủ cơ chế phân loại nội dung theo độ tuổi, đây là một trong các quy định bắt buộc của Bộ quy tắc về đạo đức áp dụng đối với các hoạt động sản xuất, cung cấp nội dung trên mạng Internet cho người dân Ấn Độ

Nghị định 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

03/03/2021

Nghị định 17/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

03/03/2021

Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

03/03/2021

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

03/03/2021

Nghị định 06/2016/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

31/12/2020

Nghị định quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

31/12/2020

Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thông tư 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Thông tư 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

30/12/2020

Thông tư 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới

Thông tư 19/2016/TT-BTTTT Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ

Thông tư 19/2016/TT-BTTTT Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ

30/12/2020

Thông tư 19/2016/TT-BTTTT Quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ

Thông tư 18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

Thông tư 18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

30/12/2020

Thông tư 18/2016/TT-BTTTT Quy định về danh mục kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

30/12/2020

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

Thông tư 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Thông tư 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

30/12/2020

Thông tư 24/2016/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Thông tư 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Thông tư 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

29/12/2020

Thông tư 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

15/12/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Một số điểm chính của Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

Một số điểm chính của Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

03/12/2020

Ngày 13/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã kỹ ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT về quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz.

Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016

Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016

17/11/2020

Thông tư số 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC Ngày 15/11/2016

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

19/05/2020

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

Lên đầu