Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

18/08/2015

Chính phủ ra nghị định 47/2011/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính ngày 17/06/2011.

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

18/08/2015

Chính phủ ra nghị định 102/2009/NĐ-CP: Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ngày 06/11/2009.

Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

18/08/2015

Chính phủ ra nghị định 58/2008/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng ngày 05/05/2008

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

18/08/2015

Chính phủ ra nghị định 85/2009/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ngày 15/10/2009.

Vì sao phải ban hành luật Báo chí mới?

Vì sao phải ban hành luật Báo chí mới?

18/08/2015

Bên cạnh những nội dung cơ bản mang tính tích cực, phù hợp, luật Báo chí 1999 đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, không thể điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống báo chí hiện nay.

Quyết định - Phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình việt nam đến năm 2020

Quyết định - Phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình việt nam đến năm 2020

18/08/2015

Quyết đinh số 1448/QĐ-TTg -Phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình việt nam đến năm 2020, Chính phủ ban hành trong lĩnh vực phát thanh truyền hình

Lên đầu