Không triển khai cung cấp dịch vụ, không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định, 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

Ngày 17/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 1990/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng của 50 doanh nghiệp. Đây là 50/58 doanh nghiệp đã 2 lần bị Bộ Thông tin và Truyền thông đình chỉ giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng kể từ tháng 3 /2020, do đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng nhưng đã vi phạm một trong các quy định như: Không có trụ sở chính với địa chỉ và số điện thoại liên hệ rõ ràng; không có đội ngũ nhân sự quản trị trò chơi điện tử phù hợp với quy mô hoạt động; không đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; không thực hiện chế độ báo cáo.

Sau 2 lần bị đình chỉ giấy phép (mỗi lần 3 tháng), 50 doanh nghiệp này không có  văn bản báo cáo giải trình và biện pháp khắc phục, vì vậy đã bị thu hồi giấy phép theo quy định tại mục 3, 3a điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Mục 3, 3a điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định như sau: “Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng khi tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 5 Nghị định này hoặc hai lần bị đình chỉ giấy phép theo quy định tại Khoản 3 Điều này”.    

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu