Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, năm qua, chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Trong đó, vai trò của báo chí, truyền thông và lực lượng an ninh nhân dân luôn được đánh giá là nòng cốt.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh thực hiện chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tập trung thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Nội dung tuyên truyền chú trọng về công tác phòng chống tin giả, thông tin xấu, độc; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch gây tác động và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua việc thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho toàn thể đồng bào, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ, tạo lập môi trường thông tin lành mạnh, an toàn trên không gian mạng.

Bộ TTTT làm việc với Sở TTTT và Công an tỉnh Đắc Lắc.

Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan chức năng địa phương, Đắk Lắk đã nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống thông tin xấu, độc. Thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giữa Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông; thường xuyên rà quét, theo dõi thông tin trên môi trường mạng để kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc.

Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xác minh danh tính 26 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam; xuyên tạc chủ trương, chính sách phòng, chống dịch của Nhà nước. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp và nhắc nhở, răn đe nhiều trường hợp khác. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tăng cường công tác chỉ đạo cơ quan thông tấn, báo chí thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 để chia sẻ, tán phát rộng rãi các thông tin nhằm đả kích chính quyền về việc kiểm soát dịch bệnh, yêu cầu nhà nước đóng cửa với Trung Quốc… gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Công tác đấu tranh và ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng vẫn còn nhiều thách thức do hoạt động của các thế lực thù địch và các tổ chức, cá nhân chống đối có nhiều diễn biến phức tạp, leo thang, nguy hiểm trên không gian mạng. Do vậy thời gian tới, thời gian tới, Đắk Lắk cần phát huy hơn nữa những biện pháp đã triển khai, nhất là công tác phối hợp giữa các ban, ngành chức năng của tỉnh để đảm bảo hiệu quả thiết thực; góp phần tạo lập một môi trường thông tin lành mạnh, an toàn trên không gian mạng

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu