Cụ thể, theo quyết định số 696/QĐ-BTTTT ngày 17/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đình chỉ 03 tháng (kể từ ngày quyết định có hiệu lực) đối với Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng  số 448/GP-BTTTT ngày 18 tháng 10 năm 2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam, theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Đồng thời ngày 24/4/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng có quyết định số 53/PTTH&TTĐT đình chỉ Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng số 210/GCN-PTTH&TTĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam, theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 33d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP. Thời hạn đình chỉ là 03 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Quyết định đình chỉ Giấy phép G1 của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam là do Công ty đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP “Không đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng quy định tại Điều 32a, Điều 32b Nghị định này sau khi đã được Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu khắc phục bằng văn bản”. Cũng tương tự với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

Trước đó, ngày 26/2/2020, theo đề nghị của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Internet Việt Nam cũng đã tạm dừng hoạt động các tên miền www.goldgame.vn, www.103.vnwww.103.com.vn cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam do vi phạm trong hoạt động quảng cáo, giới thiệu trò chơi điện tử  G2 trên mạng khi chưa được cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 9 Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

 

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu