Báo cáo tổng kết công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020 cho thấy trong năm, cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện 101 trường hợp sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung xấu độc, xử phạt 24 trường hợp với tổng số tiền phạt 94,7 triệu đồng.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 529 cơ sở kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trong năm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, thanh tra liên ngành các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành tổ chức tranh tra, kiểm tra, nhắc nhở 28 cơ sở kinh doanh, xử lý cơ sở kinh doanh có nhiều vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 36,5 triệu (các hành vi vi phạm chủ yếu là giờ đóng mở cửa kinh doanh, nội dung biển hiệu chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định, không niêm yết đầy đủ về nội quy, quy phạm quy định về phòng cháy chữa cháy…). Qua công tác thanh tra, cơ quan chức năng đã có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm đồng thời đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định có liên quan của Trung ương và địa phương.

BBT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu