Thứ ba, 16/07/2024 0243.9448034 - 0243.9448035 VN | EN

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thứ ba, 16/07/2024 Tài liệu nghiên cứu PTTH&TTĐT

Thứ ba, 20/04/2021

Kinh nghiệm của Ấn Độ trong hoạt động quản lý các nội dung trên các nền tảng OTT

Bộ Luật Công nghệ thông tin mới được ban hành năm 2021 quy định chi tiết, hướng dẫn việc quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông số và nền tảng OTT, trao quyền lực cho Chính phủ can thiệp, rà soát, xử lý các nội dung trên mạng OTT.

 

Bộ luật mới đã được Bộ Công nghệ Thông tin và Bộ Thông tin và Phát thanh, truyền hình công bố rộng rãi trong thời gian vừa qua.

 

Theo đó, Bộ Luật mới đã quy định cơ chế khiếu nại 3 cấp:

 

Ở cấp độ thứ nhất, người khiếu nại có thể khiếu nại trực tiếp đến các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV, các doanh nghiệp này sẽ có trách nhiệm phải xử lý khiếu nại trong vòng 15 ngày. Nếu khiếu nại không được xử lý đáp ứng yêu cầu, người khiếu nại có thể thực hiện khiếu nại cấp cao hơn tới các cơ quan có chức năng tự quản lý do hội đồng hoặc một số hiệp hội do các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV bầu ra/thành lập. Cơ quan này sẽ được đứng đầu bởi một thầm phán đã nghỉ hưu của Tòa án tối cao hoặc một người nổi tiếng, chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động độc lập trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, quyền trẻ em, nhân quyền hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.

Cơ quan này cũng có quyền kiểm duyệt trong trường hợp phát hiện các nội dung vi phạm. Luật quy định "Kiểm duyệt trong trường hợp bất kỳ nội dung nào mà cần phải thực hiện hành động xóa hoặc biên tập nội dung để ngăn chặn sự truyền bá, thúc đẩy thực hiện các hành vi phạm tội ảnh hưởng đến trật tự công cộng"

Tại cấp độ cao hơn nữa là cấp thứ 3, chính phủ sẽ có quyền được kiểm duyệt nội dung nhưng sẽ hoạt động dưới cơ chế giám sát bởi một hội đồng. Hội đồng được thành lập với sự tham gia của các Bộ, ban ngành sẽ thực thi chức năng giám sát và sẽ có quyền lực ngang hàng như các cơ quan quản lý các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV.

Trên hết tất cả 3 cấp độ khiếu nại nói trên, Chính phủ cũng quy định một số quyền hạn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Luật quy định "Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ Thông tin và phát thanh, truyền hình có thể, nếu thấy việc ban hành quyết định chặn nội dung là hợp lý và chính đáng, sẽ có quyền ra quyết định chặn truy cập công khai các nội dung này. Quy tắc cũng quy định thêm rằng người ban hành quyết định đó phải giải thích lý do chặn bằng văn bản và đây sẽ chỉ là biện pháp xử lý tạm thời.”

Về nguyên tắc, Bộ công nghệ thông tin và Bộ thông tin và phát thanh, truyền hình đều nhất trí và làm rõ không cần bổ sung thêm điều luật mới, và chính phủ đã sẵn sàng có đủ thẩm quyền để có thể can thiệp trong trường hợp khẩn cấp theo các quy định pháp luật hiện hành.

Tại Ấn độ, sự quan tâm đến các nội dung số đặc biệt là các nội dung trên các nền tảng OTT TV đang ngày một gia tăng. “Tuy nhiên, Các nền tảng truyền thông số hiện nay không có hệ thống giám sát như các nền tảng truyền thống như TV hay là báo in. Đây là điều tạo nên sự bất bình đẳng khi tham gia thị trường. Chính phủ đã và sẽ hướng đến mục tiêu là các nền tảng nội dung phải chịu sự quản lý chung theo các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”, Ông Javadekar, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Phát thanh, truyền hình Ấn Độ phát biểu.

Tại Ấn độ, các nền tảng nội dung số đều chịu sự quản lý bởi Luật hoặc Quy tắc chuyên ngành, cụ thể phát thanh, truyền hình sẽ phải tuân thủ quy tắc thuộc đạo Luật Mạng cáp Viễn thông còn báo chí thì lại tuân thủ theo các văn bản quy định bởi hội đồng báo chí của Ấn Độ.

Các nội dung quy định tại văn bản mới đã được nghiên cứu xây dựng thông qua việc trao đổi với các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV. Tuy nhiên bất chấp các yêu cầu của Bộ, các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV đều chưa có các cơ chế tự giám sát nội dung đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

“Tại Ấn Độ hiện có Ủy ban kiểm duyệt đối với các phim truyện, nhưng các nền tảng OTT TV không có cơ chế tương tự để kiểm duyệt các nội dung như vậy. Bộ Luật mới đã giới thiệu hệ thống 3 cấp cảnh báo để xử lý đối với các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV”, Ông Javadekar cho biết. Các doanh nghiệp sở hữu nền tảng OTT TV được yêu cầu phải cung cấp thông tin đến cơ quan quản lý khi cần thiết.

Các nền tảng OTT TV sẽ phải tự phân loại nội dung thành năm danh mục dựa trên độ tuổi - U (Phổ thông), U / A 7+, U / A 13+, U / A 16+ và A (Người lớn) và được yêu cầu phải cung cấp cơ chế cho phép phụ huynh khóa các nội dung được phân loại là U / A 13+ trở lên và cơ chế xác minh độ tuổi đáng tin cậy cho nội dung được phân loại là “A”. Phần lớn các nền tảng OTT TV hiện đang tuân theo cơ chế này.

BBT lược dịch trang: Thehindu.com

BBT